Het Nationaal Park "De Weerribben"

Ons bedrijf is gevestigd in het natuurgebied De Weerribben.
Dit gebied is uitgeroepen tot het mooiste stukje natuurgebied van Nederland.


Het ontstaan van dit gebied voert terug tot de 16e eeuw.
In deze periode ontdekte men dat er in dit gebied turf te winnen was, wat als brandstof gebruikt kon worden.
Vanaf die periode is men begonnen met het turfsteken. Door dit turfsteken kreeg het landschap een bijzonder karakter. Op smalle stroken land (ongeveer 3 meter) werd de turf te drogen gelegd. Het afgestoken land liep langzaam onder water. Hierdoor was de basis gelegd voor het huidige karakter van het land.

Vanaf 1920 is men begonnen om in dit gebied riet te telen. Door de natte bodemstructuur leent dit zich er uitermate voor. Iedere winterperiode kunt u nu nog een aantal riettelers bezig zien met het snijden en bundelen van het riet.

Meer informatie over dit unieke natuurgebied kunt u vinden op: www.npdeweerribben.nl.